Gabari nedir; Emlak literatüründe yükseklik olarak geçmekte olan gabari, aynı zamanda emsal ile yakından bağlantılıdır. İnşaat sektörü içerisinde arsa ve yapıların kaç metre kare olacağı üzerine yapılan hesaplamaların toplamı olarak nitelendirilmektedir. Gabari ile emsal arsa üzerindeki yapının temel ölçülerinin açıklanmasını ve önceden hesaplanmasını belirleyecek, binanın kaç katlı olacağının analiz edilmesini sağlayacaktır.

Gabari Nasıl Hesaplanmaktadır? 

Gabari, yapının arsa üzerindeki kat değerinin kısa bir hesaplamayla çıkarılmasını sağlayacak, aynı zamanda metre kare ile kat bağlantılarının analiz edilmesinde yardımcı olacaktır. Kat sayısı belirlenemese de ortalama yükseklik hesabıyla katlar arasındaki metre kare ölçüsünün yapılmasında yardımcı olacaktır. Bu hesaplamalarla bir katın ortalama 200 metre kare olacağı hesaplanırken, bina yüksekliği de bu değer üzerinden kayda alınacaktır.

Gabari hesaplama; yapı için azami yükseklik, arsa metre karesi ve yapının kat değerlerini bütün hesaplamalarının ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Kaç katlı bir yapı ve hangi arazi şartlarına uygun olduğu belirlenecektir. Tapu üzerinde emsal 0.4 olarak belirlenmişse bu yapının 400 metre kare olacağı emsal olarak gösterilmektedir.

  • 0,3 eşittir 300 metre kare oranlamasına sahiptir.
  • Arsa ile emsal değeri 600 X 0,3 = 200 metre kare olarak hesaplanmaktadır.
  • Yükseklik gabari değeri 7,5 –0,3 ( çatı payı olarak hesaplanır)  / 3.0 = 2 kat olarak değer çıkarılır.
  • Toplam inşaat alanı tahmini olarak bölü kat değeri 300 / 2 = 150 metre kare ile arazinin genişliği hesaplanabilir.

Kat Sayısı Gabaride Nasıl Hesaplanır? 

Toplam inşaat alanı üzerinden gabari işlemleri için öncellikle her kat 200 metre kare ise kat adeti 500 olarak gösterilmelidir. Bütçe eksikliği veya ihtiyaç fazlası durumlara karşı kullanılan arazi alanı değiştirilerek, yapının geniş ölçüler üzerinden değerlendirilmesi sağlanabilir.

H= serbest değeri; inşaat sektöründe kullanılmakta olan H serbest değeri, bina yüksekliğinin ( gabari) sınırsız olarak belirlenecek demektir. 100 katlı bir bina dikilebileceği anlamına gelen bu yapısal düzlemde, bina gabari serbest olarak nitelendirilebilir. 1000 metre kare ile 500 metre kare inşaat alanı üzerinden H= serbest ile bina yüksekliğinin sınırsız olamaz.

İnşaat Alanında Göre H= Serbest  

Arazi şartları ve metre kare ölçüleri ile H= serbest kullanımına imkan verilmiştir. Örneğin bir inşaat alanı 400 metre kare ise bu alanda H= serbest kullanılamaz. Toplam inşaat alanıyla Gabari arasında kullanılan mesafe iyi hesaplanmalıdır.

İmar Yasası Ve Kuralları  

İmar yasasında bina kat sayısı 2 kat ise üçüncü bir kat yapılması aykırı olarak görülmektedir. 500 metre kare bir yapıya ancak 2 kat yapılabilmektedir. Bina kat sayısı ve gabari yüksekliği arazi ölçüleriyle hesaplanır.

Emsal Toplam Değer  

Emsal toplam değer üzerinden yapılan inşaat alanı ve gabari birlikte hesaplanır. Destek Evim, geniş ve ferah evlerle sizler karşıllarken, imar yasasına uygun seçenekler sunmaktadır. Güvenli ödeme ile taksitle kira öder gibi ev sahibi olabilirsiniz.

OKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.